Organizatorzy | Międzynarodowe Spotkania Muzyczne im. Jean Pacalet w Międzyborowie

Ten niezwykły i jedyny w swoim rodzaju koncert pod nazwą Międzynarodowe Spotkania Muzyczne to inicjatywa Andrzeja Szadkowskiego. Ale tenor mieszkający na co dzień w Paryżu, sam nie podołałby zorganizowania tego przedsięwzięcia w Międzyborowie. Z ogromną pomocą przyszedł mu wówczas znany społecznik, wtedy radny a obecnie wójt gminy Jaktorów.

Proboszcz parafii ks. Krzysztof Krawczyk udostępnia co roku świątynię z pomieszczeniami dolnego kościoła.

W prace przy powstawaniu, przebiegu i zakończeniu imprezy zaangażowało się wiele osób. Wszystkich nie sposob wymienić, ale bez ogromnego poświęcenia i pasji wielu z nich, trudno byłoby osiągnąć aktualną atmosferę.

Pomysły i wykonanie dekoracji dolnego kościoła to niezmiennie zasługa pani Jolanty Łukowskiej. Do pomocy zgłaszają się inni mieszkańcy, by coś przewieźć, upiec ciasto czy wreszcie rozebrać dekoracje, posprzątać.

Nie bez znaczenia jest tu rola strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie. Pilnują ładu i porządku, by nic nie zakłóciło koncertu.

Osób wspierających zorganizowanie MSM w Międzyborowie jest wiele. Członkowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Wydm Międzyborowskich dbają nie tylko o środowisko przyrodnicze okolicy ale też czynnie włączają się w przedsięwzięcie kulturalne. Artyści tu przyjeżdżający są pod wielkim wrażeniem poczynań tych wszystkich ludzi, poświęcających swój czas, energię i pracę, a często i pieniądze na rzecz organizacji koncertu.