Sponsorzy | Międzynarodowe Spotkania Muzyczne im. Jean Pacalet w Międzyborowie Koncerty w Międzyborowie zyskały ogromną popularność, słuchacze wracają tu coroku, by przeżyć wielką muzyczną ucztę duchową, nie pozbawioną nutki tajemnicy. Przecież

do końca nie wiadomo, kogo Andrzej Szadkowski przywiezie tym razem.

Ludzie przybywają na ten jedyny w roku, niepowtarzalny w swym rodzaju koncert,

nie wiedząc, jak i kto to organizuje, przygotowuje. Otóż Międzynarodowe Spotkania

Muzyczne w Międzyborowie to przedsięwzięcie wielu społeczników i ludzi nie szczędzących

swego czasu, pieniędzy i pracy. Wiele z tych osób pragnie pozostać anonimowymi, pracują

społecznie, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Przyjaciół Wydm Międzyborowskich. W

przygotowania angażują się ich znajomi, przyjaciele, dzieci i mieszkańcy pragnący służyć

pomocą. Tylko oni wiedzą najlepiej, ile wymaga czasu, pieniędzy i pracy przygotowanie

jednego koncertu. Początki były trudne, wkładano jedynie własne środki finansowe.

Kiedy powstał pomysł imprezy towarzyszącej – Wystawy Jednego Dnia –

fotograficznej czy plastycznej, eksponowanej w dolnym kościele, pojawiły się dwie firmy,

opłacając to przedsięwzięcie w całości. To MILANBUD z Milanówka i KOBRA z Lublina.

Ekspozycje oglądane są przez publiczność w czasie spotkań z artystami po koncercie.

Dotychczas międzyborowska publiczność mogła podziwiać pejzaże Andrzeja Kucharskiego,

prace Mirosława Ciunowicza, fotografie z całego świata Alexandra Lewkowicza i zdjęcia

bocianów państwa Marioli i Grzegorza Połutrenko.

O Wystawach Jednego Dnia napisano:

– ,,Alexander Lewkowicz w Międzyborowie”, Życie Żyrardowa nr 33(2872) z 14 sierpnia

2007r;

– ,,Bociany ich życiową pasją”, Życie Żyrardowa nr 32(2975) z 11 sierpnia 2009 r.

Bardzo dziękujemy dotychczasowym sponsorom za wsparcie finansowe, dzięki któremu

niepowtarzalna Wystawa Jednego Dnia mogła być zorganizowana. Niestety, w 2010 roku

zawiesiliśmy jej istnienie z braku środków. Apelujemy do czytelników i słuchaczy o wsparcie

tego przedsięwzięcia.

KOBRA Z LUBLINA